ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರ್

Read Previous post!
Read Next post!
Reading Time: < 1 minute

ಪ್ರದೇಶದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು.

ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಜನರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬ್ರೋಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಆಯೋಗವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು

Read Previous post!
Read Next post!